Predica Părintelui Teofil Părăian la Duminica a XIX-a după Rusalii 

(Predica de pe munte - Despre Iubirea de vrăjmași)

Please reload

   Parohia "Sfânta Vineri" Pajura