top of page

Taina Sfintei Cununii

 

Căsătoria este o Taină a Bisericii, prin care Dumnezeu își revarsă harul Său unindu-i într-o familie pe cei ce doresc să se căsătorească.

 

 

Recomandări:

 

 • cei ce doresc să se căsătorească e bine să se spovedească înaintea oficierii căsătoriei; 

 • mirii să primească îndrumările catehetice necesare din partea părintelui duhovnic;

 • nașii să fie căsătoriți, să aibă o conduită de viață creștină, având îndatorirea de a povățui și sprijini pe miri.

 

Documente necesare:

 

 • certificatul de cununie civilă în original; 

 • actele de identitate ale mirilor și ale nașilor.

Pentru cununie sunt necesare următoarele:

 

 • două verighete;

 • două lumânări de ceară curată;

 • o sticlă de vin dulce/demidulce;

 • pişcoturi.

Taina Botezului

 

Botezul este întâia taină a Bisericii, fundamentală și indispensabilă pentru mântuire: "Dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Prin lucrarea văzută a întreitei cufundări în apă și chemarea Sfintei Treimi, cel ce se botează se împărtășește de harul lui Dumnezeu și, primind numele lui Hristos, devine mădular al Bisericii, părtaş al Împărăției lui Dumnezeu.

 

 

 

Vârsta celui botezat nu este un impediment pentru botez, dar copilul cu cât este mai mic cu atât botezul se săvârșește mai ușor. Se recomandă ca botezul  să se facă după 40 de zile de la naștere ca mama să fi ieşit din lehuzie şi să poată participa şi ea la botez. Doar în cazuri cu totul speciale se poate face mai devreme.

 

 

Perioada de pregătire

 

Părinții trebuie să informeze preotul despre naşterea copilului pentru a se săvârși rânduilelile din primele 40 de zile, rugăciuni de binecuvântare a copilului și a mamei:

 

 • în ziua întâi și în a 8-a, părinții trebuie să cheme preotul pentru a i se citi mamei rugăciunile pentru femeia lăuză, dar şi pentru punerea numelui pruncului;

 • la 40 de zile, pruncul trebuie adus la biserică pentru a fi înfățișat Domnului, iar mamei i se vor face rugăciunile de încheiere a perioadei de lehuzie.

 

 

Documente necesare:

 

 • certificatul de naștere al copilului;

 • actele de identitate ale părinţilor şi ale naşilor. 

 

În atenția nașilor:

 

Nașul/Nașa trebuie să fie creștin ortodox întrucât face mărturisirea de credință creștin-ortodoxă în locul și în numele pruncului, devenind garant al acestuia înaintea lui Dumnezeu. Este de dorit să ştie Crezul.

 

Pentru botez sunt necesare următoarele:

 

 • lumânare de botez împodobită cu ornament floral;

 • o pânză albă/crișma;

 • fașă (panglică);

 • un prosop mare alb (pentru copil și o păturică);

 • o sticluță cu ulei de măsline;

 • prosop și săpun pentru biserică;

 • hainuțe noi pentru copil.

         

 

 

Atât pentru botez, cât şi pentru cununie, sau pentru orice altă slujbă, persoana care programează trebuie să vină la biserică să consulte agenda de programări aflată la pangar.

Please reload

bottom of page