top of page

Predica Părintelui Teofil Părăian la Duminica a III-a a Sfântului și Marelui Post  

(Duminica Sfintei Cruci)

Duminica Sfintei Cruci - Arhimandrit Teofil Părăian
00:0000:00

Duminica Sfintei Cruci 

 

Duminica a treia  a Sfântului și Marelui Post se numește și Duminica Sfintei Cruci.  Evanghelia acestei duminici începe cu îndemnul Mântuitorului: "Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și Să-mi urmeze Mie."   (Marcu VIII, 34)

Redăm câteva cuvinte ale arhimandritului Iuliu Scriban: 

 

"Mulți se trudesc viața toată și nu-și mai găsesc odihna, stând fără încetare în slujba patimilor lor, dorind numai ale lumii și ahtiați fiind a le căpăta pe tot felul de căi, dar surzi rămânând la cuvântul Domnului care poate mântui sufletele noastre.  Acestora însuși Mântuitorul le spune tot acolo unde vorbește de luarea crucii: "ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă și să-și păgubească sufletul?"  (Marcu VIII, 36)

 

 

Iată, fraților, cuvântul cel mare pe care oamenii îl pierd din ochi. Ei se încântă după arătări amăgitoare și sfărâmicioase ale vieții și uită pacea sufletului care se capătă luând crucea Domnului și urmându-I cu credință. Și fiindcă știu că bună e calea Domnului și frumos lucru a purta crucea Lui, nu îndrăznesc să se lepede de dânsa, ci o laudă în cuvintele lor. Dar fiind atârnători de gândurile lumii, cu păcatele și gusturile și răsfățurile ei, nu o urmează, ci îndeplinesc numai niște obiceiuri creștinești, precum închinări pe la icoane, aprinderi de lumânări, rugăciuni pentru cei morți, dar fără a avea puterea de a trece mai departe și a face lucrurile Domnului pe pământ, adică cumpătarea și mila și dreptatea și adevărul, care trebuie să îmbodobească viața creștinului. Însă a face numai pe cele mai ușoare ale legii și a lepăda pe cele mai grele, ori a se strecura printre ele, nu este a urma Domnului. Lucrul de căpetenie pentru creștin e a se simți totdeauna atârnând de Dumnezeu ca un fiu de părintele său și după a Lui voie a rândui toți pașii zilelor noastre."

Please reload

bottom of page