top of page

20 septembrie 2017

Liturghia - Cerul pe pământ

"Dumnezeiasca Liturghie este, pe drept cuvânt, slujire cerească aici pe pământ, în timpul căreia Dumnezeu Însuşi participă la ea, se află printre oameni, în chip deosebit, la modul cel mai apropiat şi mai strâns, fiind El Însuşi Sacerdotul nevăzut, Cel ce aduce şi Se aduce pe Sine în dar.

 

Nimic nu este mai sfânt, mai înălţător, mai măreţ, mai solemn şi mai dătător de viaţă decât Liturghia. În aceste clipe deosebite, Biserica devine Cerul pe pământ, sfinţiţi slujitori întruchipând pe Însuşi Hristos, îngerii, heruvimii, serafimii, apostolii. Liturghia repetă în perpetuitate triumful iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc; ea este mijlocirea cea mai puternică pentru mântuirea lumii întregi şi a fiecărui mădular al acesteia. "

 

Sfântul Ioan de Kronstadt - Viaţa mea în Hristos

Please reload

Convorbiri duhovnicești - "Veniți de primiți lumină"

Tema întâlnirii:

Please reload

bottom of page