top of page

4 octombrie 2017

Proscomidia - Partea nevăzută a Sfintei Liturghii

Proscomidia (gr. προσκομιδή, ἡ — proskomidi, i, de la προσκομίζειν — proskomizein = a aduce, a pune înainte, a oferi) este ritualul sau rânduiala introductivă a Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, care constă în pregătirea și binecuvântarea (afierosirea) Cinstitelor Daruri, adică a materiei (pâinea și vinul) jertfei liturgice.

 

Proscomidia se săvârșește numai de preot, fără participarea credincioșilor sau a cântăreților și fără ca aceștia să audă sau să vadă ceva din ea.

 

Rânduiala tainică a Proscomidiei constă în afierosirea tipologică a Darurilor euharistice, Agnețul (agnos-miel) fiind tăiat din prescură, împreună cu miridele Născătoarei de Dumnezeu, ale celor nouă cete de sfinți și ale credicioșilor vii și morți. 

 

După tăierea Agnețului (mirida pătrată IIS HS NI KA – Iisus Hristos învinge), el este străpuns cu copia (cuțitașul consacrat anume pentru Proscomidie), rostindu-se cuvintele: „Junghie-Se Mielul lui Dumnezeu pentru viața și mântuirea lumii”.

Please reload

Convorbiri duhovnicești - "Veniți de primiți lumină"

Tema întâlnirii:

Please reload

bottom of page