top of page

Arhivă scrieri

Sf. Vasile cel Mare, câteva repere biografice

1 ianuarie 2017

Sf. Vasile cel Mare s-a născut la 329⁄330 din părinţi creştini, de provenienţă nobilă şi martirică. Tatăl său, pe nume tot Vasile, era din Pont şi mama, Emelia, din Capadocia. Strălucită şi destul de lungă era tradiţia creştină în această familie. Părinţii lui Vasile-tatăl erau bogaţi posesori de pământuri, deţinând multe domenii. Devreme au îmbrăţişat creştinismul şi l-au cunoscut bine pe întâiul episcop al Neocezareei Pontului, renumitul Grigorie Taumaturgul...

citește mai departe

31 mai 2015

 

Este deja timpul să examinăm sensurile denumirilor  Sfântului Duh, denumiri pe care le-am cules din Scripturi sau le-am moștenit din tradiția nescrisă a Părinților. Mai întâi, cine este acela care, auzind vorbindu-se despre Sfântul Duh, nu este răscolit în cugetul său și nu se ridică cu mintea la o fire superioară?...

citește mai departe

17 mai 2015

 

"Un lucru ştiu: că, fiind orb, acum văd” (In 9, 25)

Un har îndoit a primit, precum se vede, orbul de odinioară, de la Hristos: i s-a

deschis împreună cu ochii trupului şi mintea. Şi precum soarele nostru dă lumină ochilor

trupeşti, lumina cea prin Duhul se sălăşluieşte ca o rază spirituală în cele dinlăuntrul şi ia loc în inimă...

Citește mai departe

3 mai 2015

 

„Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani”    (Ioan 5, 5)

 

"Când vorbim despre slăbănogul care pătimea de treizeci şi opt de ani şi zăcea pe patul său la scăldătoarea oilor, aflăm la el o comoară mare. Această comoară nu o găsim atunci când săpăm în pământ, ci o aflăm dacă cercetăm sufletul acestui bolnav..." 

Citește mai departe

 

3 mai 2015

 

"Cel slăbănogit prin plăcerile trupului, nu e înstare nici de lucrarea virtuţilor şi nu se mişcă uşor nici spre cunoştinţă. De aceea nu are nici om, adică gând înţelept, ca atunci când se tulbură apa să-l arunce în scăldătoare, adică în virtutea capabilă de cunoştinţă, care vindecă toată boala"...

Citește mai departe

 

26 aprilie 2015

 

Şi erau acolo femei multe privind de departe, care îl urmaseră slujindu-I Lui: Maria Magdalena şi Maria lui Iacov şi a lui Iosif şi mama fiilor lui Zevedeu"[i].

"Femeile priveau cele ce se petreceau; femeile care suferiseră alături de El, care plânseseră pentru El. Uită-te cât de mare e stăruinţa lor! I-au urmat slujindu-L şi au fost de faţă şi în mijlocul primejdiilor...

Citește mai departe

Please reload

Please reload

bottom of page